راهکارهای نوین برای تامین مالی عرضه و تقاضا در بازار مسکن

  • رستا رضایی با رستا رضایی
  • 1 ماه قبل
  • املاک
  • 0

به گزارش تسنیم،  برای اغلب خانوارها مسکن مهمترین دارایی در طول عمرش به حساب می آید زیرا از یک طرف مطلوبیت برای خانوار ایجاد کرده و از طرف دیگر، می‌تواند به عنوان وثیقه برای دریافت وام از بانک‌ها و موسسات مالی استفاده شود.

مشخص است که  شناخت هرچه بیشتر از عوامل موثر بر عرضه و تقاضا، برنامه‌ریزی را ساده­‌تر می کند. طرف تقاضای بازار مسکن یا خریدار، متشکل از بازیگرانی نظیر خانوارها، نهادهای مالی و دولت‌ها هستند که خانوارها جزء عمده‌ترین متقاضیان مسکن هستند. و  بطور معمول سازندگان مسکن، در قیاس با خریداران ، از قدرت بالاتری برخوردار هستند زیرا که از انواع ابزارهای مالی برای تامین نیازهای مالی خود استفاده خواهند کرد.

به طور معمول وام‌های رهنی در دو گروه (با بهره ثابت و متغیر) در بازارهای اولیه  ارائه می‌شوند در وضعیت فعلی در کشور فقط بانک مسکن است که اینگونه تسهیلات را می­‌دهد. و بایک بررسی ساده می شود فهمید که در سال 1400 حدود 56 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت شده  است که در مقابل اندازه بازار مسکن رقم محدودی است.

در طرف عرضه و ساخت و ساز مسکن نیز مشخص است که روش‌های تامین مالی شامل وام بانکی و یا صندوق زمین و ساختمان  است.

در نهایت در یک جمع‌بندی موارد مطرح شده باید گفت که بی‌شک در وضعیت کنونی کشور دغدغه تامین مالی از اولویت های اصلی برای خریداران و برای سازندگان به حساب می آید.

گفتگو بپیوندید

مقایسه آگهی ها

مقایسه