,ویژگی های یک مشاور خوب

1-علاقه به مداومت در یادگیری

مشاور خوب: به دنبال فرصت های آموزشی پی در پی و به طور مداوم به بررسی تحقیقات جدید و تحول در دنیای روانشناسی می پردازد.
2-مهارتهای ارتباطی

مشاور خوب دارای مهارتهای ارتباطی و گفتاری بسیار خوبی است و می تواند  با گروه های مختلف مردم ارتباط برقرار کند.
3-همدردی 

مشاور خوب، به شکل بسیار موثری با درد و رنج و سایر مشکلات مراجعه کننده اش همدردی می کند. آنها مراجعان را در شرایطی که کاملا احساس راحتی داشته باشند قرار می دهند.

 

4-ثبات هیجان 

مشاور خوب ثبات هیجانی خوبی دارد که می تواند با فشارهای ناشی از آشفتگی های عاطفی اگر روبه رو شود باعث ایجاد اختلالات شخصیتی نشود.
5-اصول اخلاقی

مشاور خوب دارای یک نظام اخلاقی محکم است که در ارتباط با مراجعان خود در جهت حفظ محرمانه بودن راز های آنها است.

6-مهارت های بین فردی

مشاور خوب دارای مهارت های بین فردی خوب و با گروه های مختلف از جمله همکاران و مراجعان می تواند همکاری کند.
7-آگاهی از قوانین و مقررات

مشاور خوب با قوانین و مقررات دولتی که مراکز سلامت را مدیریت می کنند  آشنایی کامل دارد و آنها از محدودیت های قانونی کسب و کار خود هم آگاه هستند.
8-روشن فکری

مشاور خوب صبر زیادی در ارتباط با همه قشر از مردم را دارد. آنها همچنین به تحقیقات جدید و روش های نوین دید روشن و دارای انعطاف فکری هستند.
9-صبوری 

مشاورخوب بسیار صبور است، آنها می فهمند که دوره های قابل توجهی از زمان , هم در طول دوره های طولانی تحقیق و هم در طول دوره درمان.می توانند گذشت داشته باشند تا نتایج قابل توجهی مشاهده شود.
10-اعتماد 

مشاورخوب قابل اعتماد, و می تواند الهام بخش مراجعان خود باشد تا مشکلاتشان را کامل بیان کنند.

گفتگو بپیوندید

مقایسه آگهی ها

مقایسه