قوانین و مقرارت مشاوران املاک

1-مشاور میبایست بین ساعت11تا12ظهر آگهی خود را درج نماید در غیر این ساعت تخلف محسوب میشود وبا وی برخورد میشود.

2-مشاور موظف است برای ارایه ملک از طریق لینک ملک خود را به مشتری ارایه دهد و در صورتی که مشاور از طریق عکس یا رسانه ها (واتساپ/تلگرام/اینستاگرام/روبیکا/سروش و…)ملک خود را ارایه دهد تخلف محسوب میشود.

3-مشاور موظف است پس از ثبت ملک لینک ملک را برای مالک بفرستد .

4-مشاور موظف است گزارش ملک هایی که روی آن ها کار می کند را در بخش خصوصی ملک وارد نماید و اگر مشاوری پس از دو روز که ملک به آن اختصاص داده شد روی آن کار نکرده بود و گزارشی نداشت تخلف محسوب میشود .

5-مشاور به هیچ عنوان حق تغییر فایل را ندارد .

6-مشاور موظف است 5چکش را در بازه زمانی یک هفته تا یک ماه به مالک و مشتری زده باشد و گزارش آن را در قسمت خصوصی  ملک  ثبت نماید.

7-مشاور حق ارایه فایل های دپارتمان اتوملک را به عهدی ندارد .

8-مشاور حق بردن فایل یا ملک را جهت عقد قرارداد در بنگاه یا دفتر دیگری ندارد و در صورت مشاهده چنین تخلفی اخراج قطعی از سیستم انجام شود .

 

مقایسه آگهی ها

مقایسه